31 de juliol 2013

«Grec 2013: monòlegs, bimòlegs, trimòlegs, un robot i una nina»

Les intencions són bones. I els intents dels successius directors de festivals i de teatres públics d'oferir una programació que inclogui companyies de circuit internacional, també. El Grec 2013 ha excel·lit en aquest aspecte amb un mèrit inqüestionable perquè tant el seu director, Ramon Simó, com tots els responsables de l'àrea teatral sabien el que s'hi jugaven. No els deu haver sorprès, doncs, que els espectacles estrella del Festival s'hagin representat amb les platees a mig gas, o a menys de mig gas, perquè les dades facilitades pel mateix festival revelen, en teatre, només un 37% d'espectadors de mitjana (tan sols unes 30.500 entrades), xifra de la qual en són responsables en bona part els espectacles més esperats però que, per una tradició que sembla ja irrecuperable, no troben a Barcelona el mínim públic que els doni suport [+ article íntegre]